Hoşgeldiniz  

Suha Kocaoğlu Fotoğraf Yarışması

adminFoto | 17 Şubat 2019 | Fotoğraf Yarışması, Güncel, Haberler, Manşet A- A+

Suha KOCAOĞLU KUPASI Fotoğraf Yarışması. KASK – Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği – Suha KOCAOĞLU Kupası Fotoğraf Yarışması.

1 – Amaç:
Suha Kocaoğlu, 1980li yıllarda fotoğrafla tanıştı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Kocaeli
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde göreve başladı. 1997 yılında
Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğine üye oldu. 2000 yılında dernek başkanlığına seçildi.
KASK’ı bir dernek olmaktan ziyade yuvası gibi görerek fotoğrafa gönül veren birçok
fotoğrafçının yetişmesini sağladı. Saydam Dergisi’nin yayın editörlüğünü üstlendi.
Fotoğraf sanatı bilgisini aktarmak için fotoğraflarının yanında açıklayıcı metinler de
sunarak öğrencilerinin ve fotoğraf severlerin yararlanabildiği kaynaklar oluşturdu.
TFSF’nin kuruluşunda KASK delegesi olarak önemli desteklerde bulundu. Ulusal Fotoğraf
yarışmalarında jüri üyeliği, çeşitli fotoğraf seminerlerinde eğitmenlik yaptı. Karma
sergilere katıldı. Saydam gösterileri yaptı. 2013 yılında aramızdan ayrıldı.
Suha Kocaoğlu Kupası, Suha Kocaoğlu’nun anısını yaşatmak ve fotoğrafın metinlerle
desteklendiği çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Fotoğrafçıların tekil
fotoğraf üretmesinden ziyade portfolyo/proje üretimine yönelik olarak konu, teknik veya
üslup yönünden bütünlük taşıyan fotoğraflar üretmesine ve bu fotoğrafların konusunun,
tekniğinin, üslubunun, hikayesinin ya da fotoğrafçının fotoğraflarla ilişkilendirdiği veya
anlatmak istediği duyguların akademik bir dil ile kaleme almasına yönelik çalışmalar
yapılmasına yönlendirmeyi amaçlanmaktadır.
2 – Konu:
Konu sınırlaması yoktur. Sadece kişi veya nesneleri rencide edici konular yarışma dışı
bırakılır.
3 – Kategori ve Bölümler
Yarışma, sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek
bölümdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
4 – Genel Katılım Koşulları:
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışmaya katılım bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup olarak katılım halinde, grup
üyelerinin tamamı bir yarışmacı olarak kabul edilir ve gruptaki aynı kişilerle devamlılık
beklenir. Grup olarak katılım sağlamış bireyler, aynı yıl içerisinde ayrıca bireysel olarak
kupaya yarışmacı olarak katılabilirler.
c) 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ancak TFSF temsilcisi ve Seçici Kurul Üyeleri ile
birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
d) Yarışmaya 5 (beş) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ve fotoğrafların
konusunu/tekniğini/üslubunu/hikayesini/duygusunu anlatan en az 50 kelime olmak
üzere en fazla 500 kelimeyi aşmayacak Türkçe bir metin ile katılım sağlanır.
e) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar. Düzenleyici kurum ve TFSF Temsilcisi; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF
kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna
gidecektir.
f) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır;
TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı
her şekilde teşhir edilir.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları
kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Düzenleyen Kurum
ve TFSF, tur atlayan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
h) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan
herhangi bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha
önce ödül almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle
yarışmaya katılma kural ihlali sayılır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan
herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan fotoğrafların katılımında bir kısıtlama
yoktur.
i) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
j) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif
hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer
hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural
aşağılayıcı, argo veya küfür içermemelidir. Düzenleyici kurum, yarışmaya katılan metinde
bu durumların aksi olduğunu tespit etmesi halinde yarışmacıyı eleme yoluna gidecektir.
l) Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
m) Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, unvan ve
tüm kazanımları geri alınır; ödülü iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül
sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma sonuçları KASK’ın www.kask.org.tr ve
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde ilan
edilecek; ayrıca tüm katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
5- Telif (Kullanım) Hakları:
a) Yarışma sonunda başarılı olan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan
temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim mali hakları KASK ve eser sahibi ile birlikte süresiz olarak eser
sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
b) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
c) Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar KASK tarafından bastırılacak olup
katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra
KASK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer
alabilecektir.
d) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz)
gün sonra sistemden silinecektir.
e) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri
ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
f) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri
kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz
hakkı yoktur.
6- Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının ve metnin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme ve dosya
yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c) TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce
üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden eposta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye
olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih;
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1
Mb)’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek
fotoğrafını göndermelidir.
g) Gönderilecek metin “pdf” dosya formatında olmalı, boyutu 4Mb’yi geçmemelidir.
h) İsimlendirme:
Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır.
İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke
kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve metin için 6 yazılmalı
ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “dere kenarında” adlı
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dere_kenarinda” gibi olur. Metin için alt
çizgiden sonra “metin” yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının
hazırlamış olduğu metin dosyası için isimlendirme “TRomeryD6_metin” gibi olur…
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KASK sorumlu
olmayacaktır.
7- Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 13.04.2019
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 27.04.2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 02.05.2019
Ödül Töreni Tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.
8- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Dr. Öğr. Üys. Çağatay GÖKTAN KASK, Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü
Doç. Dr. Dilek FİDAN Kocaeli Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Merih AKOĞUL Fotoğrafçı, Yazar
Ümran ÖZDEMİR Fotoğrafçı, KASK YK Başkanı
Yusuf DARIYERLİ Fotoğrafçı
Yedek Üyeler:
Cengiz Han GÜNESEN KASK
Özcan TARAS KASK
Seçici kurul tam katılım ile toplanır. Toplantı günü asil jüri üyeleri katılım sağlamaz ise yedek
üyeler toplantıya katılır. Buna rağmen toplantı gün yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir
hafta içinde yinelenir.
TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKCI
9- Değerlendirme:
a) Suha Kocaoğlu Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl)
başarılı olmak gerekmektedir.
b) Katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.
c) Öncedeki turlarda (yıllarda) yarışmada başarılı olmuş ancak katılım gösterdiği tur (yıl)
içinde başarılı olunamadı ise önceki başarıları dikkate alınmaz ve yeniden birbirini izleyen
yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olması gerekir.
d) Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun oyçokluğu yeterliyken, üçüncü
turda oybirliği gerekmektedir.
e) Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur.
10- Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği
Adres: Ömerağa mah. M.Levent Ersoy Sok. Altınnal Ap. Kat:3 İzmit-Kocaeli
Tel: 0530 314 6944
E-posta: kask@kask.org.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-107” numara
ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. kask.org.tr

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Fotoğraf Sayfası Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.